Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Česká vláda chce Digitální Česko

Vláda Andreje Babiše označuje Digitální Česko za jednu z hlavních priorit. Co to má znamenat?

Vláda Andreje Babiše zveřejnila své programové prohlášení a za jeden z hlavních strategických směrů v něm označuje Digitální Česko. Jak má vypadat? "Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Chceme jednotné standardy, v maximální míře využívat sdílených služeb. Na úrovni státu musíme mít jednotné služby. Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit, a k tomu využijeme služeb pošty pro ty občany, kteří internet nemají atd. Elektronizace musí být všude, kde je to možné – daňová přiznání, elektronické recepty, elektronická dálniční známka atd. Vytvoříme funkci zmocněnce pro digitalizaci, který bude celý proces řídit bez zbytečné administrativy."

Další strategické směry ve zkratce vypadají takto: Chceme být v Evropě vidět, Sestavíme strategický investiční program, Chceme důchodovou reformu, Chceme začít s reformou státu, Posílíme naši bezpečnost. Konkrétně to má mimo jiné znamenat stavbu dálnic i obchvatů měst, začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží, začít s výstavbou nových bloků pro jaderné elektrárny, dávat investiční pobídky jen výjimečně pro akce s vysokou přidanou hodnotou, provést reformu sociální péče a regulaci trhu práce nebo určení nových pravidel pro financování školství a zdravotnictví.

Zjednodušení daní

Vláda ve svém prohlášení rovněž slibuje: "Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“."

V oblasti EET vláda tvrdí: "Po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude prověřeno a případně navrženo vyjmutí z povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby se stanovenou paušální daní a s nízkými ročními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb."

Sdílená ekonomika

Vláda rovněž slibuje podporovat rozvoj sdílené ekonomiky a sdílených služeb a na domácí i zahraniční úrovni prosazovat efektivní organizační či legislativní řešení problémů spojených s nelegální konkurencí ze strany subjektů využívajících tuto oblast k dosahování zisků. Za účelem efektivní správy daní bude vláda prosazovat zejména odstranění informačního deficitu správce daně ve vztahu k některým transakcím probíhajícím přes internetové platformy v dané oblasti.

Na druhé straně ale vláda slibuje: "Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla z hlediska spravedlivého zdanění na jedné straně a z pohledu jednoduchého uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé."

IT ve státní správě

"Mimořádnou pozornost budeme věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů zajišťujících fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu," slibuje vláda ve svém prohlášení.

"Místo složitých a velkých veřejných zakázek budeme soutěžit jednotlivé menší, nicméně vzájemně kompatibilní a spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury. V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale i celých agend společných pro více úřadů," slibuje vláda.

K realizaci viditelné a pro občany a firmy užitečné změny je podle vlády nutné zaměřit se a učinit klíčová opatření zejména v oblastech uživatelsky přívětivých online služeb, digitálně přívětivé legislativy a centrální koordinaci ICT.

"Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb. V prvních 100 dnech vládnutí vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního Česka.  Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes," uvádí se v prohlášení vlády Andreje Babiše.

Věda a výzkum

A citujme ještě několik představ vlády v oblasti vědy a výzkumu: "Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací."

Kompletní programové prohlášení vlády najdete zde.

(1/2018)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet