Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Digitalizace Česka: Politici slibují, že je na dohled

Tuzemská veřejná správa má v oblasti digitalizace co dohánět. Politici teď slibují zásadní změny. Může to konečně fungovat, nebo jde o plané sliby?

S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pokračujeme v našem seriálu věnovaném programům politických stran. Tentokrát se zaměříme na sliby politiků, jak změní veřejnou správu v ČR - a především pak, jak podpoří její digitalizaci. A hned v úvodu můžeme prozradit, že pokud by své sliby politici splnili, veřejná správa by už kolem roku 2020 snad konečně mohla vstoupit do 21. století. Nikdy není pozdě...

Nejvýznamnější politické síly - tedy ANO, ČSSD, ODS a TOP 09 - všechny počítají s významným pokrokem v digitalizaci. Velké rozdíly jsou ale v konkrétnosti jejich slibů a také třeba v přístupu k otevřeným datům nebo k otevřenosti veřejné správy obecně. My ale tentokrát nezačneme u žádné z velkých stran...

Piráti a digitalizace

Není překvapením, že velké plány v této oblasti prezentuje Pirátská strana, která má k informačním technologiím tradičně blízko - a která má letos poprvé reálnou šanci dostat se do sněmovny. Po úvodním vysvětlení, že digitalizace je službou pro občany - k nimž bude přistupováno jako k váženým klientům - přichází ve svém programu s poměrně konkrétními návrhy. Co slibuje? Například to, že se zbaví monopolních dodavatelů technologií vysávajících veřejné rozpočty. Tím chce digitalizaci Česka zrychlit a zlevnit.

A co dál slibuje? Třeba to, že digitalizace přinese pohodlí: Z domova si vyřídíte novou občanku, prodej auta či daňové přiznání. Těm, kteří se ještě nespřátelili s počítačem, pomůže úředník na přepážce. Většinu věcí vyřídíte okamžitě. Všechny formuláře a služby budou na jedné přehledné internetové stránce. Každá nová služba bude podrobena důkladnému testování a nespustí se, pokud ji nezvládne ministr osobně. 

Piráti plánují také zřídit ministerstvo informatiky, které ohlídá potřebnost a kvalitu návrhů služeb. Vytvoří a prosadí standardy: Služby poskytované státem budou jednoduché a funkční. Propojí služby a registry, aby skutečně obíhala data, ne občan. Prosadí také kvalitní otevřená data. Podpoří rozvoj open-source softwaru, a to ve školách i na úřadě. Piráti slibují i zvýšit kyberbezpečnost státních systémů.

ANO má podrobný plán

Digitalizaci veřejné správy se poměrně podrobně věnuje i program hnutí ANO. Ten upozorňuje, že uživatelská rozhraní webů veřejných služeb jsou složitá a u každého úřadu jiná. eGovernment podle něj řeší řadu podpůrných projektů na pozadí, jako základní registry a certifikační autority, ale zapomíná na přívětivost a použitelnost
pro uživatele. Pro běžného občana je tak prý stále jednodušší dojít osobně na úřad, než se naučit pracovat se složitými formuláři na webu. To chce ANO změnit. 

A co ANO slibuje? Třeba to, že nikdo z občanů nebude perspektivně muset navštěvovat úřady. Základem bude již dnes dostupná elektronická ID karta – Občanský průkaz, která bude sloužit jako bezpečná vstupní brána k elektronickým službám eGovernmentu. ANO vybuduje portál občana, kde budou všechny služby všech resortů dostupné pro všechny. Všechny formuláře budou předvyplněné a občan, jako zákazník, vyplní jen nezbytná data.

Na přechodnou dobu, než všichni občané budou mít občanský průkaz s čipem, využije ANO služeb České Pošty, která bude místo nabízení losů a pojištění prostředkovávat přístup k vybraným agendám státu, jako jsou například: příjem, zpracování žádosti a výdej cestovního dokladu, příjem, zpracování žádosti a výdej občanských průkazů na obcích s rozšířenou působností, změna trvalého pobytu elektronickým způsobem, doručování fyzickým a právnickým osobám, které nejsou držiteli datové schránky, příjem a zpracování žádosti a výdej řidičského průkazu nebo třeba povinnost začínající OSVČ registrovat se u zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu.

Problémem dneška v oblasti digitalizace jsou podle ANO decentralizované služby. Každé ministerstvo buduje všechno samostatně, často pomalu. ANO využije konceptu sdílených služeb a bude je provozovat na sdílené infrastruktuře. Místo složitých a velkých veřejných zakázek chce ANO soutěžit jednotlivé menší, spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury.

ANO slibuje i vytvoření role virtuálního operátora pro státní správu, který bude využívat všech volných dostupných telekomunikačních aktiv pro naplnění potřeb jednotlivých státních subjektů, nebo centrální nákupy komodit jako jsou notebooky, mobily, tablety, tiskárny, ale i softwaru a telekomunikačních služeb. ANO slibuje  jednotnou architekturu, efektivní a koordinovaný rozvoj s bezpečnými systémy i posílení a transparentní fungování stávajících vládních organizací – Rady vlády pro informační společnost v oblasti implementace systémů a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

ANO se chce soustředit i na budování vysokorychlostního přístupu k internetu. Českou republiku je podle něj třeba pokrýt, a to i ve venkovských oblastech, kde je z ekonomických důvodů nabídka komerčních poskytovatelů připojení omezená, ale například i v pražském metru. Vedle podpory rozvoje telekomunikačních služeb chce ale zároveň uplatňovat i účinné regulace, které na relativně malém českém telekomunikačním trhu zajistí cenovou úroveň služeb připojení k internetu a mobilních datových služeb srovnatelnou se státy EU. 

Levice, KDU a STAN jsou stručné

Daleko stručnější je v této oblasti program ČSSD, kde se doslova píše: "Budeme digitalizovat veřejnou správu s cílem urychlení administrativy. Lépe ošetříme bezpečnost dat a racionální řešení IT systémů ve veřejné správě. Stát a veřejná správa bude v daleko větší míře využívat svobodný software a zveřejňování dat v otevřené podobě. To je přínosné pro daňové poplatníky, občany i soukromý sektor."

KDU-ČSL je poměrně stručná. Slibuje vytvořit ministerstvo vědy a informatiky, propojit všechny registry veřejné správy, prosadit zlevňování zejména datových služeb telekomunikačních operátorů a zajistit co největší dostupnost internetového připojení a prosadíme rychlý internet do každé vesnice.

STAN v návrhu svého volebního programu uvádí: "Prosadíme skutečnou elektronizaci veřejné správy s dálkovým přístupem pro každého občana (“digitální klíč”), sdílení dat a tím odstranění odesílání týchž údajů různým složkám veřejné správy. To se týká jednotlivců, ale i obcí." Dále se tu pak píše: "Za použití “digitálního klíče” (vzdáleného přístupu) do různých systémů by v budoucnu měl občan mít možnost komunikovat s úřady, zaplatit daně, vstoupit do katastru nemovitostí, registru obyvatel, živnostenského rejstříku, na dálku založit firmu." Chce rovněž vyzkoušet elektronické volby.

V programu KSČM jsme žádné relevantní plány na digitalizaci veřejné správy neobjevili. Podobně jsme skončili i u SPD.

I ODS chce pokrok

Podrobněji se digitalizaci veřejné správy věnuje ODS, která slibuje přátelskou veřejnou správu a digitální společnost. Zavádění digitálních technologií do veřejné správy musí podle ní vést ke zjednodušení každodenního života a minimalizaci nároků na občany ze strany státu. Tyto technologie podle ODS naopak nesmějí podporovat šmírování, represi a uvalování nových povinností. 

A konkrétní opatření? Systém „jedněch dveří“ – úřady si samy obstarají stanoviska a nebudou nutit občana, aby si vše vyřídil sám. Automatické informování o blížících se termínech úřady e-mailem nebo SMS. Možnost jednoduchého vyřízení běžných úředních záležitostí z domova přes internet bez nutnosti vyplňování papírových formulářů. Jednotné inkasní místo, kde bude možné zaplatit všechny platby státu – od daní až po zdravotní pojištění. Možnost úhrady správních poplatků platební kartou či online.

A ODS slibuje i další novinky: Jednoduché a jednotné přiznání daně z příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které bude možné podávat elektronicky a jako jeden dokument. Veřejně přístupný systém eSbírka, kde stát bude v ucelené podobě zveřejňovat aktuální znění zákonů. Přehledné elektronické služby státu, jejichž ovládání bude pro uživatele stejně jednoduché jako správa vlastního účtu v elektronickém bankovnictví. Modernější portál datových schránek – bude sloužit jako jednoduchý přístup ke všem elektronickým službám státu. Jednodušší cestu k výpisu z rejstříku trestů i výpisu z evidence bodového hodnocení řidičů přes internet.

Co chce ODS naopak zrušit? Třeba opakovaná hlášení pro finanční úřad, Český statistický úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a další instituce. A strana slibuje i zavedení vysokorychlostního internetu na celém území České republiky, automatický souhlas státních úřadů se žádostmi a oznámeními, pokud neodpoví žadateli ve stanovené lhůtě, nebo funkční řešení v koncepci smart cities, tedy chytrých měst.

Nelze si nevšimnout, že se ODS nezmiňuje o otevřených datech a o přístupnosti informací z veřejné správy obecně. Lze konstatovat, že to odpovídá jejímu dosavadnímu chování, jakmile přišlo na tuto problematiku.

TOP 09 nechce Velkého bratra

Digitalizaci veřejné správy se věnuje i program TOP 09. Co chce strana prosadit? Další rozvoj českého eGovernmentu, zásadně na principu servisu pro občany, ne pro úředníky, usnadnění přístupu k základním registrům dokončením digitální identifikace občanů nebo pravidlo, že administrativní povinnosti ukládané zákony musí být možné splnit elektronicky. TOP 09 zavede i elektronické volby.

Co naopak nepřipustí? Zavedení systémů „velkého bratra“. Omezení svobody vytvářením atmosféry strachu – například zaváděním tzv. bezpečnostních systémů. Omezení a netransparentnost otevřených dat z veřejných systémů.

Strana slibuje zpřehlednit nabídku služeb v oblasti eGovernmentu prostřednictvím portálu veřejné správy. Potenciál datových schránek je podle ní nevyužitý. Jejich další rozšíření vidí v zavedení možnosti volit přes internet v dalších řádných volbách do Sněmovny, aniž by byla kompromitována volební procedura.

TOP 09 slibuje podporovat princip otevřených dat. Veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, by podle strany měla být volně k dispozici i pro komerční využití.

TOP chce investovat i do lepšího napojení podniků na vysokorychlostní sítě. A chce usilovat i o větší konkurenci na trhu mobilních služeb, která povede k významnému snížení cen.

(Foto: Pixabay)

(9/2017)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet