Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Ministerstvo podpoří elektromobily 100 miliony korun

Do konce roku 2023 by podle Ministerstva dopravy mělo v ČR vzniknout minimálně 800 dobíjecích stanic.

Do roku 2021 by měli mít řidiči v Česku k dispozici další stovky veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily. Jejich vybudování podpoří Ministerstvo dopravy z evropských prostředků. Z Operačního programu Doprava na ně může putovat až 100 milionů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlásilo 25. ledna. Konečný termín pro předložení žádostí je 15. června 2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %.

"Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu. S ohledem na uvedenou alokaci finančních prostředků se dá předpokládat, že bude podpořeno maximum předložených projektů, které vyhoví podmínkám výzvy", říká ministr dopravy Dan Ťok.

Další výzvy zaměřené na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic budou vyhlášeny v průběhu příštích dvou let. Do konce roku 2023 by tak podle Ministerstva dopravy mělo vzniknout minimálně 800 dobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl stanovený v Národním akčním plánu čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015.

Vedle dobíjecích stanic pro elektromobily chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na CNG, LNG a vodík. Výzvy budou vyhlášeny v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy pro tento dotační program v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna zde.

(2/2018)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet