Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Průmysl v roce 2030: Zmizí až 40 procent profesí

Až čtyřicet procent současných profesí bude nahrazeno stroji, k úbytku pracovních míst ale snad nedojde. Objeví se totiž profese nové.

Digitalizace a robotizace zásadně proměňují současný průmysl. Do roku 2030 bude až čtyřicet procent současných profesí nahrazeno stroji, vzniknou ale pozice nové. Jaké? Například trenér kolaborativních robotů, technik 3D tisku či operátor virtuální reality. Budoucnost českého průmyslu bude diskutovaná i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - a někteří z odborníků, kteří se tam objeví, se o své názory podělilo již nyní.

Až čtyřicet procent dnešních profesí v průmyslové výrobě bude podle některých odborníků do roku 2030 postupně nahrazovány roboty, které by měly především snížit objem fyzické lidské práce. Neznamená to však, že by byla lidská síla z výrobních procesů nekompromisně vytlačena. „Zatímco v současnosti jsou pro průmysl typické automatické individuální stroje, znakem čtvrté průmyslové revoluce je vzájemné propojení strojů pomocí internetu. Ty tak spolu komunikují, optimalizují proces výroby a provádějí jednoduchá rozhodnutí, která by pro člověka představovala rutinu či formalitu. Pracovník tak má větší prostor pro kontrolu, zda je proces výroby v pořádku,“ přibližuje jeden z hlavních principů Průmyslu 4.0 mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Postupné nahrazování některých současných profesí stroji by se prý v úhrnu nemělo projevit na zvýšení nezaměstnanosti. Podle odborníků je velmi pravděpodobné, že trend bude díky modernizaci právě opačný. „Dosavadní praxe v Německu i u nás ukazuje, že probíhající změny v průmyslu nesnižují zaměstnanost, dlouhodobě ji spíše zvyšují. Ostatně tento jev byl typický pro každou z minulých průmyslových revolucí,“ říká ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického Vladimír Mařík. Velký podíl by na tom měly mít nové druhy profesí, které budou díky postupné modernizaci vznikat. V budoucnu se tak bude možné v průmyslové výrobě setkat s trenérem kolaborativních robotů, technikem 3D tisku, bezpečnostním analytikem složitých systémů či operátorem virtuální reality. Odvětví, jemuž se automatizace a digitalizace výroby minimálně zpočátku zřejmě zcela vyhne, jsou kreativní činnosti, multidisciplinární pozice nebo profese s rozhodovacími pravomocemi.

Plně automatizovaná výroba není na dohled

Ačkoliv se o postupnou robotizaci a modernizaci v současnosti snaží drtivá většina tuzemských firem bez ohledu na velikost, plně automatizovaná výroba bez zásahu lidské ruky bude nejspíše záležitostí ještě více vzdálené budoucnosti. „Takových provozů bude v roce 2030 velice málo, možná jenom několik, a to ještě díky zahraničním investorům. Na druhou stranu drtivá většina českých výrobních firem by touto dobou již měla být přizpůsobena konceptům, či dokonce standardům Průmyslu 4.0,“ vysvětluje Mařík. Tyto principy si v současnosti snaží osvojit i brněnský koncern ZKL, který se zabývá výrobou ložisek. „Zavádíme plně automatické procesy na úrovni obchodu, vývoje a přípravy výroby. Poté bude následovat samotná výroba. Dokážu si představit, že logistika bude v roce 2030 plně automatická. Tedy že ve výrobní hale budou jezdit automatické zakladače a převážet nedokončenou výrobu k jednotlivým zakladačům, kde již výrobek převezme robotická ruka,“ řekl výkonný ředitel společnosti Jiří Prášil mladší.

Sám však upozorňuje i na některé možné limity spojené s další modernizací. „Přenastavení automatické linky je časově mnohem náročnější. Trvá v řádech dnů namísto hodin,“ vysvětluje. ZKL většinu svého zboží vyváží za české hranice, nejvíce pak do Německa. Právě tato země má na modernizaci české průmyslové výroby dlouhodobě velmi významný vliv, především díky propojení s českými firmami a geografické blízkosti. „Německý průmysl bychom se měli pokoušet neustále dohánět. Čím blíže tomu v roce 2030 budeme, tím lépe. Dalšími zeměmi, se kterými můžeme úspěšně spolupracovat na modernizaci našich průmyslových odvětví, jsou například USA, Japonsko či Korea. Již nyní s nimi úspěšně rozvíjíme vztahy například v oblasti výzkumu a vývoje s aplikacemi v průmyslu,“ říká mluvčí agentury CzechInvest Petra Menclová. Podle ní však existují v tuzemsku i určité nedostatky, které rychlejšímu rozvoji brání. Lze je najít především v legislativě či cenové dostupnosti vysokorychlostního internetu. „Naopak vysoké úrovni se těšíme v oblasti aplikovaného výzkumu v robotice a kybernetice a úrovni informovanosti a angažovanosti průmyslové sféry v modernizačních snahách,“ doplňuje Menclová.

Přísliby do budoucna

Příslibem rychlého rozvoje do budoucna jsou adekvátně vzdělaní zaměstnanci. Leccos o aktuálních studentech prozrazují jejich diplomové práce. Podle pořadatelů soutěže IT SPY, která každý rok vybírá spolu se zástupci českých a slovenských univerzit nejlepší IT diplomové projekty, řada z nich nabízí možnosti řešení aktuálních technologických problémů nebo přináší doslova revoluční nápady uplatnitelné v praxi na globální úrovni. Řada témat vzniká přímo ve spolupráci se světoznámými technologickými partnery a odráží aktuální trendy, mezi které patří rozvoj robotizace, umělá inteligence, kryptoměny, internet věcí nebo prediktivní analytika.

„V USA, západní Evropě i v ČR postupuje digitální revoluce závratným tempem a příkladů aplikací pokročilé informatiky je mnoho: řízení produkce či distribuce elektřiny na základě dat z rozvodné sítě, farmy s asistovaným řízením na základě analytických modelů využívajících data o stavu zvířat, pěstovaných plodin, počasí či dalších vlivů,“ vysvětluje Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, spoluorganizátor soutěže. „Dále jsou to automobily bez řidiče, drony monitorující dopravu, roboti pro průzkum nebezpečných oblastí. Velmi intenzivně také vnímáme i rostoucí zájem o oblast tzv. smart cities, která v sobě kombinuje mnohá z uvedených témat,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i Michal Uhlíř, developer v SAP Labs Česká republika: „Témata diplomových prací i dalších studentských projektů reflektují oblasti, které jsou momentálně v oboru IT obecně ve středu pozornosti. Mezi hlavní témata tedy patří digitální transformace, internet věcí, strojové učení, prediktivní analytika a stále více se objevuje také umělá inteligence a robotika.“

„Trendy, které se objevují v diplomových pracích, ať už výzkumně nebo aplikačně zaměřených, nejčastěji vychází z toho, v jakých oblastech daná fakulta provádí výzkum či s jakými průmyslovými partnery spolupracuje. Na druhou stranu roste i počet studentů, kteří s aktuálními technologickými tématy sami přicházejí,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

Kdo přijde o práci

Technicky vzdělaní zaměstnanci budou jedním z motorů nadcházející revoluce. Kdo ale naopak o práci přijde? „Některé prognózy tvrdí, že čtvrtá průmyslová revoluce více dopadne na ženy, protože jsou častěji zaměstnány v obchodě, call centrech, administrativě nebo ve finančních službách. Jiní odborníci naopak tvrdí, že více ubydou klasické „mužské“ profese a lépe na tom budou naopak ženy, které jsou častěji zaměstnané ve zdravotnictví, školství a sociálních službách, což jsou obory, kde roboti lidský element nenahradí,“ konstatuje Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz, a dodává: „Jedno je ale už teď jasné: kvalitní pracovní síla je nedostatkové zboží, takže firmy musejí především uvažovat o tom, jak své stávající zaměstnance vybavit potřebnými dovednostmi a znalostmi.“

Které profese mají podle Profesia.cz největší perspektivu? Technické obory, protože informační technologie budou zasahovat do všech odvětví. Nezaniknou zřejmě ani disciplíny, které vyžadují vysokou míru kreativity nebo empatie. Vzroste důraz na obchod, práci s lidskými zdroji a péči o zákazníky. Uplatnění zřejmě stále najdou i kvalitní řemeslníci, kteří budou schopní vyhovět individuálním potřebám zákazníků v činnostech, které jsou unikátní a nelze je snadno automatizovat. „Řada oborů jistě zanikne, především ve výrobní sféře, ale nové obory vzniknou. Více než 65 % pozic, které budou zastávat lidé narození po roce 2000, údajně ještě neexistuje. Je to přirozený vývoj trhu, vždyť kdo si dnes vzpomene na lampáře nebo telefonní spojovatelky. Jen bychom se měli připravit na to, že nadcházející změny budou rychlé a dotknou se mnoha profesí,“ uzavírá Lincová.

(Foto: Pixabay)

(9/2017)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet