Domů
Doprava
Průmysl
Zdravotnictví
Veřejná správa
Ekonomika
Věda a technologie

Umělá inteligence nahradí i mnohé účetní

Bez dobrého účetního softwaru se dnes už žádná účetní neobejde. Co přesně tu ale v blízké budoucnosti přinese umělá inteligence?

Jak bude vypadat práce účetní za cca 5-10 let? Podle odhadu Margetroidu lze předpokládat, že z automatického účtování se stane vstupní filtr položek do účetnictví, kde se podle jednotlivých podmínek bude rozhodovat o zaúčtování. Například pokud společnost využívá Facebook nebo Google pro reklamu, budou identifikováni  účtem na reklamy. Pokud bude společnost tyto firmy využívat i pro jiné účely, vstoupí do hry ještě buď číslo objednávky, nebo např. klíčové slovo z faktury. Takových pravidel bude možné nastavit celou řadu pro nejrůznější účetní položky a ty se pak budou zaúčtovávat do značné míry automaticky.

Postupem času tedy lze očekávat, že:

  • účetní profese se bude postupně automatizovat – především ve stále se opakujících úkonech (přičemž účetní systém se teoreticky může učit napříč různými firmami, takže pak jednu operaci - zřejmě po lidské kontrole správnosti - zvládne zaúčtovat kdekoli)
  • zmizí některé profese např. „typaři“ dokladů (ti, co jen zadávají údaje z tištěných dokladů do účetních programů) nebo fakturantky. Tyto pozice se pravděpodobně sloučí s pozicí účetní asistentky případně s pozicemi, které nevyžadují vyšší odborné znalosti, ale pouze pečlivost při zadávání dat do účetního programu.  
  • vznikne kontrolní účetní profese, jejíž náplní bude kontrola automatických procesů, zda doklady byly správně snímací technikou „vytěženy“
  • stále bude třeba lidské mysli, která dokáže rozklíčovat, co je jaká operace a proč je něco technické zhodnocení a něco oprava apod.
  • kopírování dat nebude dělat člověk, ale nahradí ho umělá inteligence, tzn., zjednoduší se práce v některých účetních oblastech např. zadávání primárních dat do PC.
  • bude třeba měnit naučené postupy práce, mj. více spolupracovat s IT podporou a orientovat se i v oblasti možností účetních softwarů

Jaké úkony jsou naopak nenahraditelné, a bude je muset vždy dělat účetní? Zřejmě účetní operace, které vyžadují velkou znalost dané firmy, tak aby bylo možné správně zobrazit realitu v účetnictví, nebo nastavení pravidel používání systému např. na mzdy pro celou firmu.

Účetní ale bude muset být digitálně gramotná (či gramorný), protože zákony a jakékoliv listování a dohledávání informací funguje hlavně v online podobě, bude muset znát varianty a možnosti řešení, navrhovat případně nové postupy a umět to sdělit správným jazykem, případně umět správně nastavit účetní systém, dobře ho znát a umět řešit případné problémy.

Jaké úkony jsou v účetní profesi nahraditelné a převezme je v budoucnosti IT systém? Bude se zřejmě více používat automatické účtování z automaticky pořízených dat podle daných vzorců (předkontace), většina procesů bude automatická a bude vyžadovat pouze „dozor“ a případné opravy.

Jak se účetní profese změnila za posledních cca 5 let právě díky IT řešením a jaká bude budoucnost?

  • Účetní jsou za automatizaci dokladů rádi, některé doklady (např. bankovní výpisy, faktury vystavené mimo účetní systém) už ručně nezadávají, ale stahují si je z cloudů a ty se pak automaticky párují a zúčtovávají.
  • Čím více je automatizovaná výroba a logistika, tím více automatizovaných vstupů jde do účetnictví – naskladnění, spotřeba zásob materiálu, naskladnění a vyskladnění zboží, prodeje hotových výrobků, náklady práce.
  • Stoupá počet firem využívající při obchodování mezi sebou jednotné formáty pro fakturaci především zboží – již dnes je hojně využívaný např. systém EDI (Electronic Data Interchange) – které umožní předávat si mezi společnostmi elektronické doklady typu dodací list, faktura, včetně cen jednotlivých druhů zboží a např. i kódů pro Intrastat (povinně zpracovávaný statistický výkaz o pohybu zboží vrámci EU).
  • V rámci požadavků státní správy je zřejmý tlak na vyšší elektronizaci a automatizaci při předávání podkladů.

Účetní profese se tedy musí připravit na ještě vyšší nárůst požadavků na znalosti v oblasti výpočetní techniky – jak jejích předností, tak i jejích záludností. Současně vzniká větší tlak na účetní, co se týká dat a výstupů, které před svým zaměstnavatelem prezentují. Zvětšuje se tedy tlak na rozvoj soft skills účetních. Právě těmi se ostatně ještě dlouho budou odlišovat od umělé inteligence.

(Foto: Pixabay)

(3/2018)

Okomentujte tento článek na naší stránce na Facebooku. Nebo tam přidejte i svou vizi Česka 21. století. Nebo nám ji třeba pošlete...


Bude vás také zajímat:

Zásilkovna testovala dodávku na elektrický pohon

Zásilkovna, významná česká logistická společnost, testovala pilotní provoz elektrické dodávky Nissan Voltia Maxi. (9/2018)

Sdílení aut? Pozor na hacknutí softwaru!

Aplikace pro sdílení aut obsahují bezpečnostní slabiny, díky nimž se lze zmocnit vozu. (8/2018)
©2017-2019 VizeX.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla webu VizeX.cz a ochrana soukromí | RSS
Tweet