Ceník

Důležité je nebát se zeptat. Proto vám rád poskytneme první poradu zdarma. Probereme váš problém, nastíníme si další postup a projednáme podmínky možné spolupráce. Naše spokojenost vychází z té vaší. Odměnu stanovujeme vždy po vzájemné dohodě a zohledňuje jak časovou a obsahovou složitost případu, tak i vaše finanční možnosti.


Hodinová odměna

Naše advokátní kancelář preferuje hodinovou sazbu, která se pohybuje od 1.800 Kč do 2.500 Kč za započatou hodinu práce. Poskytneme vám odhadovaný časový rozsah a výši hodinové sazby, která závisí na složitosti a oblasti poskytovaných právních služeb. Před zahájením služby vás vždy informujeme o výši odměny, abyste měli jasný přehled nad náklady.


Úkonová odměna

Pro klienty s konkrétním právním požadavkem jsme schopni stanovit úkonovou odměnu. Tato odměna je předem sjednána za specifický právní úkon, jako je příprava nebo revize smlouvy. Klient předem ví, jakou částku za službu zaplatí, což přináší jasnou transparentnost a kontrolu nákladů.


Paušální odměna

Paušální odměna je ideální pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb v stabilním rozsahu. Klient hradí pevnou částku pravidelně (např. měsíčně), což přináší výhodu předvídatelnosti a stabilních nákladů na právní služby. Nabízíme různé balíčky paušálních odměn, které odpovídají potřebám klienta a přinášejí výhodnější sazby v některých oblastech práva.


Podílová odměna

Méně obvyklá, ale praktická možnost odměny je podílová sazba, obvykle vyjádřená procenty z výsledku sporu. Tuto odměnu sjednáváme zcela výjimečně a vždy s ohledem na spravedlivost a zájem klienta. Její výše se odvíjí od majetkové hodnoty věci či výsledku věci, což zajišťuje, že klient platí pouze za skutečně dosažený výsledek.Zmíněné formy odměn v sobě nezahrnují dodatečné výdaje související s právními službami, jako jsou soudní či správní poplatky, poštovné, odměny znalců a další výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta. Tyto dodatečné náklady nese ze zákona sám klient. Nemusíte se ale bát, vše spolu vždy předem zkonzultujeme.