Kdo jsme? 

Nápad na založení společné kanceláře vzešel již během našeho studia na fakultě. Tato vzájemná spolupráce a přátelství nás vedly k vytvoření VIZEX, kde spojujeme své silné stránky a odborné zkušenosti pro váš prospěch.

Nemáme rádi předsudky o advokátech. Naopak, chceme změnit pohled na právníky tím, že budeme férovými a sympatickými partnery ve vaší cestě za spravedlností a klidem. Věříme, že právo a realita se mohou prolínat s lidským přístupem. VIZEX není jen advokátní kancelář, je to místo, kde realita potkává právo.Mgr. Ing. Andrea Takácsová


Již přes deset let se věnuji pomoci lidem při řešení jejich právních problémů. Od roku 2022 jsem působila jako samostatná advokátka zapsaná u České advokátní komory. V současné době jsem již advokátkou ve sdružení - advokátní kanceláři VIZEX, kde jsem zároveň jedním ze zakladatelů.

Během studia práv na Masarykově univerzitě jsem se rozhodla rozšířit své znalosti o paralelní studium financí na Ekonomicko-správní fakultě téže univerzity. Právě tato kombinace mi poskytuje unikátní perspektivu a dělá ze mě ideálního partnera pro klienty z byznysové sféry.

Vůči klientům uplatňuji individuální přístup, s důrazem na jejich konkrétní potřeby. Věřím, že díky svému probyznysovému smýšlení, dokážu aktivně podporovat klienty v dosahování jejich podnikatelských cílů a poskytovat jim právní strategie, které efektivně odpovídají jejich obchodním potřebám.

Své volné chvíle ráda trávím v horách, na skalách nebo v přírodě, a to po celém světě. Díky mé vášni pro získávání nových vědomostí mě můžete také potkat v knihovně nebo třeba na pubquizu.

Jako doma se cítím především v oblasti obchodního, korporátního, finančního a insolvenčního práva. 


Mgr. Lukáš Rosenberk


Už skoro 10 let pomáhám lidem řešit jejich právní problémy. Od roku 2021 jsem byl samostatně působícím advokátem zapsaným u České advokátní komory a také samozvaným psychologem. Dříve jste mne mohli zaregistrovat pod přízviskem "Lidského advokáta", nyní jsem již jako advokát účasten ve sdružení - advokátní kanceláře VIZEX, ve kterém patřím k jedním ze dvou zakladatelů. Lidským a empatickým advokátem se ale snažím zůstat pořád.

Jsem spíš praktik než dvanáctihodinový zapisovatel, takže lítání po schůzkách, soudech, věznicích a policejních stanicích si vyloženě užívám. Na výkon advokacie a obecně práci se snažím nahlížet co nejefektivněji. Proto nesnáším vytváření problémů tam, kde nejsou. 

Když zrovna neležím v zákonících a paragrafech, najdete mě na hřišti či v tělocvičně. Nohejbal, fotbal, badminton, kolo, lyže, prostě všechno a hned! Sport mě osvobozuje a nabíjí energií, kterou vkládám do svých případů.

A v jakých oblastech práva si věřím? Právo trestní, rodinné, pracovní, občanské a právo nemovitostí.