V čem vám rádi pomůžeme?

Trestní právo

Specializujeme se na komplexní obhajobu a právní služby jak pro obviněné, tak pro poškozené strany. Naším cílem není pouze poskytnout účinnou právní ochranu, ale také individuální péči a poradenství v náročných situacích. Zahrnujeme širokou škálu trestních otázek a věnujeme se obhajobě, odvolacím procesům a právní pomoci obětem trestné činnosti.


Rodinné právo

Nabízíme komplexní specializované služby v oblasti rodinného práva, kde se věnujeme citlivým otázkám spojeným s rodinnými vztahy. Poskytujeme právní pomoc při rozvodech, péči o děti, vypořádání společného jmění a dalších aspektech rodinného práva. Jsme zde pro vás, abychom vám pomohli překonat obtíže a dosáhnout spravedlivého a vyváženého řešení vašich rodinných záležitostí.

Občanské právo

Zabýváme se veškerými otázkami, které občanské práva přináší, s důrazem na praktický přístup a individuální péči o naše klienty. Naše právní služby zahrnují smluvní vztahy, ochranu majetkových práv a další aspekty občanského práva. Jsme tu, abychom vám pomohli nejen porozumět, ale také úspěšně uplatňovat vaše práva a povinnosti v každodenním životě.


Obchodní a korporátní právo

Pro podnikatele a firmy poskytujeme právní služby v oblasti obchodního a korporátního práva. Zajišťujeme sestavování smluv, právní poradenství při obchodních transakcích a řešení právních otázek spojených s podnikáním. Naše služby jsou zaměřeny na podporu růstu a bezproblémový chod obchodních aktivit.


Dopravní nehody

Poskytujeme komplexní právní podporu pro oběti dopravních nehod s důrazem na účinné prosazování nároků na odškodnění. S naším právním zastoupením můžete počítat od samého začátku, abychom zajistili, že budou vaše práva účinně chráněna. Pečlivě analyzujeme rozsah utrpěných škod a aktivně pracujeme na získání spravedlivé kompenzace.


Pracovní právo

Nabízíme komplexní právní pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům. Pomáháme s uzavíráním pracovních smluv, rozvazování pracovních poměrů, řešení pracovněprávních sporů a poskytujeme obecné poradenství týkající se pracovních vztahů. 


Právo nemovitostí

Nemovitosti obecně jsou v dnešní době poměrně turbulentní oblast, ve které není radno zahálet. My vám pomůžeme s právními aspekty koupě či prodeje nemovitosti, sestavováním smluv, úschově kupní ceny a řešením sporů týkajících se nemovitostí. Máme hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti realitního práva plynoucí i se spolupráce s realitními a developerskými společnostmi.


Zaměstnávání cizinců a vízové právo

Pro firmy i jednotlivce se zaměřujeme na komplexní právní poradenství týkající se zaměstnávání cizinců a vízového práva. Zajišťujeme, aby byl proces legalizace a zaměstnávání cizinců bezproblémový a v souladu s platnými právními předpisy.


Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme služby týkající se zejména podávání přihlášek do insolvenčních řízení ze strany věřitelů, jakož i jejich případné zastupování v rámci incidenčních sporů. Provedeme vás nezbytným procesem, nabídneme právní rady a pomůžeme vám najít optimální řešení pro vaši situaci.


Napište nám a my vám poradíme...